Порядок кваліфікаційного випробування

                            ЗАТВЕРДЖУЮ
                            Голова поліцейської комісії
                            Департаменту кіберполіції
                            Національної поліції України
                            генерал поліції третього рангу

                            С.В. Демедюк

                  ПОРЯДОК
    (регламент) проходження кваліфікаційного випробування
    на заміщення вакантних посад інспекторів управлінь кіберполіції
    регіональних підрозділів Департаменту кіберполіції
    Національної поліції України

    1. Кваліфікаційне випробування проводиться з метою об’єктивного і неупередженого з’ясування
    наявності знань та використання сучасних технологій, розуміння основних принципів
    функціонування комп’ютерної техніки та комп’ютерних мереж, готовність до вивчення нових
    технологій, спроможності кандидатів за своїми професійними та особистісними якостями
    виконувати службові обов’язки на посаді інспекторів управлінь кіберполіції регіональних
    підрозділів Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

    2. Кваліфікаційне випробування проводиться шляхом комп’ютерного тестування з метою
    визначення рівня теоретичних знань у сфері інформаційних технологій.

    3. Тест складається з 50 тестових питань, унікальний набір яких генерується програмою для
    кожного кандидата. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 1 балом.
    Максимальна кількість можливих балів дорівнює 50. Для тесту встановлюється тривалість,
    що не перевищує 60 хвилин.
    Результати тестування (кількість набраних балів) кандидатам висвітлюються безпосередньо
    після його завершення, вносяться членами робочої групи у відомість та підтверджуються
    підписом кандидата, що його виконував.
    Кандидати, які за результатами тестування набрали 20 та менше балів, визнаються такими,
    що не відповідають вимогам, та до участі в конкурсі не допускаються.

    4. Перед початком проведення кваліфікаційного випробування члени робочої групи встановлюють
    за паспортом громадянина України особу, яка прибула для проходження тестування.

    5. Етап кваліфікаційного випробування здійснюється з використанням комп’ютерної техніки.
    Під час проведення кваліфікаційного випробування кандидатам забороняється користуватися
    електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами,
    а також спілкуватися один з одним.
    Кандидат, який допустив порушення, відсторонюється від подальшої участі в кваліфікаційному
    випробуванні, про що робочою групою складається акт у довільній формі.
    Зазначений акт є невід’ємною частиною відомості про результати проведення кваліфікаційного
    випробування.
    Повторне проходження кваліфікаційного випробування не допускається.

    7. Кандидати, які без поважних причин своєчасно не з’явилися на кваліфікаційне випробування
    або були відсторонені від подальшої участі в ньому, до участі в конкурсі не допускаються.


    Уповноважена особа
    (секретар                                О.М. Барановський

    (Протокол засідання поліцейської комісії від ____ березня 2019 року № ___)

  

УВАГА!

У разі порушення Ваших прав під час проведення конкурсного відбору на службу в поліцію, у тому числі, вимагання неправомірної вигоди, Ви можете звернутися за тел.:

+38(044) 254-77-77, +38(050) 425-48-44

з 9.00 до 17.00 щодня, окрім вихідних та святкових днів

Телефон Департаменту внутрішньої безпеки для повідомлень про правопорушення, пов’язані з корупцією, чи інші протиправні дії, вчинені співробітниками правоохоронних органів:

+380 (50) 352 72 77