Порядок проведення конкурсу в Національну поліцію України

ЕТАПИ ВІДБОРУ

Процес відбору до Національної поліції України регламентований ст.ст. 47-57 Закону України «Про Національну поліцію» та Наказом МВС України № 1631 від 25.12.2015 р.

Конкурс складається з окремих етапів, для кожного з яких встановлено прохідний мінімум. Кандидати запрошуються на наступний етап лише за умови успішного проходження попереднього. Кандидати, які без поважних причин не з'явились на конкурсний етап в призначений час, не допускаються до подальшої участі в конкурсі.

Послідовність етапів та їх зміст може змінюватись залежно від посади, на яку оголошується конкурс. Процедура проходження конкурсу для конкретної посади описується в оголошенні про проведення конкурсу.

1

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Заповнення анкети та надання необхідних документів

2

ТЕСТУВАННЯ

Оцінка рівня логічного й аналітичного мислення та професійних знань

3

МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Медичний огляд з метою встановлення придатності кандидатів за станом фізичного та психічного здоров'я

4

ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Вправи на силу та витривалість

5

ТЕСТУВАННЯ ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Визначення психологічного портрету кандидата та проведення з ним інтерв′ю

6

СПІВБЕСІДА З ПОЛІЦЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

Оцінка відповідності кандидата вимогам до посади

7

СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

Перевірка відомостей про кандидатів щодо існування обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу до поліції

Загальна тривалість конкурсу складає близько 45 днів. По завершенні конкурсу формується рейтинг кандидатів, які успішно пройшли всі етапи. Найкращі кандидати за рейтингом приймаються на службу до поліції та направляються на первинну професійну підготовку

Фіксацію проходження етапів конкурсу автоматизовано. На цьому сайті Ви можете ознайомлюватися із новими конкурсами на сторінці Відкриті конкурси; обравши конкурс, що Вам підходить, заповнити анкету і далі слідувати інструкціям, що надходять на електронну пошту.

Після отримання повідомлення про прийняття Вашої анкети до розгляду, Ви можете зареєструватися в Кабінеті і слідкувати за результатами проходження етапів; подавати анкету, не заповнюючи її, а лише натиснувши кнопку "Подати анкету з даними з останньої поданої анкети" в конкурсі на бажану посаду.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Заповнення анкети

Щоб розпочати участь у конкурсі, необхідно заповнити анкету

При цьому ви обираєте:

- Вакансію, що Вас цікавить,

- Регіон та підрозділ, у якому Ви бажаєте працювати.

Зверніть увагу:

Зберігаючи анкету, Ви підтверджуєте достовірність та правильність внесених даних. Згідно п. 9 ч. 2 ст. 61 Закону України «Про національну поліцію»:

У РАЗІ НЕВІДПОВІДНОСТІ НАДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПОДАНИМ ДОКУМЕНТАМ, КАНДИДАТИ НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ

Перевірка на відповідність вимогам для обраної посади

До участі в конкурсі допускаються кандидати, що відповідають вимогам до обраної посади.

Базові вимоги до кандидатів на службу в поліції:

- Громадянство України,

- Вік від 18 років,

- Повна загальна середня освіта,

- Виконання умов щодо кандидатів, передбачених законодавством: Законом України «Про очищення влади» та пп. 2-5 ч. 2 ст. 61 Закону України «Про Національну поліцію»

Для кожної посади можуть бути передбачені додаткові вимоги. Вимоги до кандидатів будуть зазначені на сторінці конкурсу на відповідну вакансію на цьому сайті.

Надання пакету документів

Для участі в конкурсі необхідно підготувати та надати поліцейській комісії наступний пакет документів:

- Письмова заява про участь у конкурсі, у якій також зазначається про надання особою згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" і на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- 2 копії паспорта громадянина України (ID-картки) (при собі мати оригінал);

- 2 копії ідентифікаційного податкового номеру (при собі мати оригінал);

- Особова картка визначеного зразка;

- Анкета;

- Автобіографія;

- Фотокартки 9х12 см (2 шт.), 3х4 см (2 шт.), 3,5х4,5 см (2шт.);

- Електронна декларація за попередній рік, визначена Законом України «Про запобігання корупції»;

- Копія трудової книжки (за наявності), при собі мати оригінал, а якщо кандидат працевлаштований, копія має бути засвідченою відділом кадрів підприємства, де наразі працює кандидат;

- Копії документів про освіту. При собі слід мати оригінал, а якщо кандидат є студентом, копії повинні бути засвідчені навчальним закладом, де знаходяться на зберіганні оригінали;

- Копія військового квитка чи посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов'язаних або військовослужбовців);

- Документи, що підтверджують додаткові вимоги до кандидатів (посвідчення водія тощо).

Кандидатом на зайняття вакантної посади вважається лише особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі шляхом заповнення та надсилання анкети, подала необхідні документи до поліцейської комісії у визначені строки та відповідає вимогам для обраної посади.

ТЕСТУВАННЯ

Тестування загальних навичок - це електронний тест, направлений на оцінку у кандидатів рівня логічних, вербальних та аналітичних здібностей. Професійний тест включає перевірку знання законодавства, що регулює службову діяльність на обраній посаді, в тому числі на знання Конституції України, Закону України «Про Національну поліцію», Закону України «Про запобігання корупції». Згідно Наказу МВС №1631 від 25.12.2015 р. до наступних етапів конкурсу допускаються кандидати, які отримали 25 та більше балів за кожний з тестів.

МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Служба в поліції потребує високого рівня фізичного розвитку, сили й витривалості та відповідних рис психологічного профілю, тому до кандидатів виставлені особливі вимоги щодо стану здоров’я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей.

Відповідність стану кандидатів вимогам до посади визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) згідно Наказу МВС України № 285 від 03.04.2017 р. та Наказу МВС України № 1583 від 17.12.2015 р.

Огляд ВЛК включає фізичне та психологічне обстеження та передбачає огляд лікарями-спеціалістами, проведення аналізів та тестів, отримання електрокардіограми (ЕКГ) та знімка флюорографії.

Ви можете отримати результати необхідних аналізів, ЕКГ та флюорографії в день проходження ВЛК або заздалегідь в іншому медичному закладі, якщо бажаєте прискорити процес обстеження.

Для проходження медичного огляду необхідно мати наступні документи:

• паспорт;

• витяг з медичної картки за останні 5 років (видається в медичному закладі за місцем реєстрації, проживання, навчання чи роботи);

• військовий квиток або приписне посвідчення (для військовозобов'язаних);

• за наявності відмітки “не придатний” у військовому квитку – повний пакет медичних документів, що уточнюють діагноз у рамках зазначеної статті;

• сертифікати психіатра (форма 122-2/о) та нарколога (форма 140/о), що будуть потрібні для огляду у психіатра.

Медичний огляд проводиться на базі лікувально-профілактичних установ МВС України

ПЕРЕЛІК НАЙПОШИРЕНІШИХ ОБМЕЖЕНЬ У СТАНІ ЗДОРОВ’Я, З ЯКИМИ КАНДИДАТИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ДОПУЩЕНИМИ ДО СЛУЖБИ В ПОЛІЦІЇ

Зір: гострота зору складає менше 60% без корекції та/або кольороаномалія А та Б.

Слух: чуєте шепітну мову на відстані менше, ніж 4м на 4 м або 3м на 5м.

Мова: високий ступінь заїкання.

Загальний стан:.

• І/ІІ/ІІІ групи інвалідності

• ВІЛ

• Злоякісні утворення

• Цукровий діабет

• Вагітність

• Туберкульоз

• Бронхіальна астма

• Гіпертонічна хвороба

• Ревматизм

• Психічні та невротичні розлади

• Наслідки черепно-мозкової травми (ЧМТ)

• Епілепсія

ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Фізична підготовка кандидатів до служби в поліції регулюється Наказом МВС № 90 від 09.02.2016 р.

Під час тестування кандидати здають нормативи:

Чоловіки:

Комплексна силова вправа

Біг на 100 м (або човниковий біг за умови, що тестування проходить при температурі повітря від -10 до -1)

Біг на 1000 м

Жінки:

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи

Біг на 100 м (або човниковий біг за умови, що тестування проходить при температурі повітря від -10 до -1)

Біг на 1000 м

Рівень фізичної підготовки має відповідати результату «задовільно» або вище за кожний з нормативів

МІНІМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ НОРМАТИВІВ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

Всі нормативи Ви можете переглянути у додатку до Наказу МВС № 90 від 09.02.2016 р.

Контрольна вправа

Задовільно (в залежності від віку)

18-25

26-30

31-35

36+

Чоловіки

Комплексна силова вправа(разів за 1 хв) 45 40 35 30
Біг 100м (с) 15,5 16,0 16,5 17,0
Біг 1000м (хв,с) 4,25 4,35 4,45 4,55
Човниковий біг 10х10м (с) 31,0 32,0 33,0 34,0

Жінки

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи(разів) 21 18 15 12
Біг 100м (с) 19,0 19,5 20,0 20,5
Біг 1000м (хв,с) 5,30 5,40 5,50 6,00
Човниковий біг 10х10м (с) 37,0 39,0 42,0 45,0

Кандидати на службу до підрозділів поліції особливого призначення

Підтягування на перекладині (разів) 10 9 8 7
Комплексна силова вправа (разів за 1 хв.) 55 50 45 40
Біг 100м (с) 14,0 14,4 14,8 15,2
Біг 3000м (хв,с) 12,30 12,45 13,00 13,15
Човниковий біг 10х10м (с) 28,0 29,0 30,0 31,0

ТЕСТУВАННЯ ОСОБИСТИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Тестування особистісних характеристик (психологічний тест) проводиться з метою виявлення рис, типу характеру, стилю поведінки кандидата, визначення його емоційного стану, придатності до служби в умовах підвищеного психологічного навантаження. Складається з тесту та інтерв′ю за участю представників психологічної служби, підрозділу внутрішньої безпеки та представника служби, в яку відбирається кандидат.

Результати психологічного тесту не впливають на рейтинг кандидата та мають рекомендаційний характер і враховуються поліцейською комісією при прийнятті рішення за результатами всіх етапів конкурсу.

СПІВБЕСІДА З ПОЛІЦЕЙСЬКОЮ КОМІСІЄЮ

Під час співбесіди поліцейська комісія спілкується з кандидатом, вивчає надані матеріали та результати попередніх етапів конкурсу.

Кандидати, рекомендовані поліцейською комісією до служби, включаються до рейтингу в межах кількості наявних вакансій. Рейтинг будується на результатах тестування загальних навичок, професійного тесту та оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів.

Інформація про переможців конкурсу публікується на сайті Національної поліції не пізніше наступного дня після підписання протоколу засідання поліцейської комісії.

СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

Стосовно кожного кандидата проводиться перевірка щодо обмежень, пов'язаних із прийняттям на службу до поліції згідно Закону України «Про Національну поліцію» , Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про очищення влади».

УВАГА!

У разі порушення Ваших прав під час проведення конкурсного відбору на службу в поліцію, у тому числі, вимагання неправомірної вигоди, Ви можете звернутися за тел.:

+38(044) 254-77-77, +38(050) 425-48-44

з 9.00 до 17.00 щодня, окрім вихідних та святкових днів

Телефон Департаменту внутрішньої безпеки для повідомлень про правопорушення, пов’язані з корупцією, чи інші протиправні дії, вчинені співробітниками правоохоронних органів:

+380 (50) 352 72 77